PACKAGING DESIGN

Ksenija Jurinec dizajn interijera uređenje doma intrior design

The stages of the process are:

– Corporate identity

– pictograms

– Info-graphic design

– Web development

– Printed materials and promotional design

– Packaging design

 

 

 

VIZUALNE KOMUNIKACIJE I AMBALAŽA

U dizajnu vizualnih komunikacija Ksenija se koristi riječima i slikama u kreiranju uvjerljivog iskustva koje dovodi do tržišnog diferenciranja i promocije branda. U svom pristupu kombinira dizajnersku i arhitektonsku stručnost s jedinstvenim gledištem i jakim komunikacijskim vještinama. Rezultat: marke koje grade povjerenje, potiču pouzdanje i kuju trajne odnose.

Faze procesa su:

− Korporativni identitet

− Piktogrami

− Info-grafički dizajn

− Izrada web-stranica

− Tiskani materijali i promotivni dizajn

− Dizajn ambalaže